Miras Hukuku

Miras hukuku, mirasbırakanın ölümü ile sona ermeyen hak ve borçlara ilişkin hukuki durumları düzenleyen hukuk dalıdır. Şayet mülkiyet ölüm ile sona erseydi, bu durumda miras hukukuna gerek bulunmayacaktı.

Miras hukukunun temelinde mülkiyet hakkı ve devamlılığı yer almaktadır. Ölümle beraber mülkiyet hakkının sona ermesi ve mirasbırakanın malvarlığının devlete kalması söz konusu olsaydı bu durumda gerçek bir mülkiyet hakkından söz edilmesi söz konusu olmazdı.

Anayasanın 35. maddesine göre; "Herkes, mülkiyet ve miras haklarına sahiptir. Bunlar ancak kamu yararı amacıyla kanunla sınırlandırılabilir." Bu maddeyle beraber kişilerin mülkiyet ve miras hakları güvence altına alınmıştır.

Miras hukuku davaları;

 • Mirasçıların pay ve oranlarına ilişkin davalar,
 • Vasiyetnamenin iptali davası,
 • Tenkis davası,
 • Muris Muvazaası davaları,
 • Terekenin tespiti davaları,
 • Mirasçılıktan çıkarma iptal davaları,
 • Ortaklığın giderilmesi davası,
 • Mirasın denkleştirilmesi davası,
 • Miras sözleşmesinin iptaline ilişkin davalar,
 • Terekenin tespitine ilişkin davalar,
 • Reddi miras davaları,
 • Mirasın reddi kararının iptaline ilişkin davalar olarak örneklendirilebilir.
HEMEN ARA Destek YOL TARİFİ AL