İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İş Hukuku, ticari hayatın merkezinde yer almaktadır. İş Hukukundan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmektedir.

İş Hukuku, ticari hayatın merkezinde yer almaktadır. İş Hukukundan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmekte hassas davranan işyerlerinde dahi işçi ile işveren arasındaki uyuşmazlıklar çoğu zamana kaçınılmaz olmaktadır. Özellikle çok sayıda çalışanın bulunduğu, alt-üst ilişkisi içerisinde yaşananlar çoğu zaman denetlenmeyen ortamlar, uyuşmazlıklara zemin hazırlamaktadır. Bu arada, ilgili kamu otoritelerince İş Hukuku mevzuatına aykırılık nedeniyle uygulayabileceği idari para cezalarını da unutmamak gerekir.

 

İş Hukuku konusunda birinci önceliğimiz, İş Hukukuna dair riskleri önceden tahmin edebilmek ve müvekkillerimizin bu risklerden kaçınabilmelerini sağlamak veya bu riskleri asgariye indirebilmelerini sağlayabilmektir. Bu risklerin gerçekleşmesi ihtimalinde ise, müvekkillerimizin menfaatlerini korumak için gerekli her türlü hukuki aksiyonun alınması konusunda yol gösterici olmaktayız.

 

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanında verilen hizmetlerden bazıları:

  • Toplu iş sözleşmesi taslaklarının hazırlanması ve müzakerelerin yapılması;
  • Sözleşmenin feshi ve işten çıkarma konularının sulh veya dava yolu ile halli;
  • İş kazası ve hastalıklarına ilişkin cezai ve hukuki sorumluluklar hakkında danışmanlık ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi çalışmalarının sağlanması;
  • Çalışma ortamlarının özellikle sağlık ve güvenlik açılarından yürürlükteki mevzuata uyumunun sağlanması;
  • İş sözleşmelerinin ve bağlı prosedürlerin Yargıtay uygulaması ışığında güncellenmesi ve/veya yeniden düzenlenmesi;
  • Her somut duruma özgü tutanak, savunma istem yazıları, ihtar ve fesih bildirimlerinin hazırlanması;
  • İş Kanunu, Sosyal Sigortalar Kanunu ve İşsizlik Sigortası kanunundan doğan yükümlülüklere ilişkin eğitim hizmetlerinin sunulması,
  • Sendikal faaliyetler ile ilgili ihtilafların çözümlenmesi

HEMEN ARA Destek YOL TARİFİ AL