Kat Mülkiyeti Hukuku

Kat mülkiyetini, arsa üzerinde inşa edilen daire, işyeri gibi bağımsız bölümlerin kendilerinde düşen arsa payları ve ortak alanlardaki ortaklık payları ile birlikte sahip oldukları mülkiyet hakkı olarak tanımlayabiliriz.

 

Kat mülkiyeti hukuku, eşya hukukunun bir alt hukuk dalıdır. Kat mülkiyeti gayrimenkullerdeki mülkiyet, irtifak haklarını ve diğer ayni hakları, şerhleri ve ilgili diğer hukuki düzenlemeleri konu alır.

 

Ülkemizde Kat Mülkiyetinin başlıca kaynakları Kat Mülkiyeti Kanunu, İmar Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve diğer hukuki mevzuat olarak sıralayabiliriz.

 

Kat Mülkiyeti Kanunu'nda Kat İrtifakı, İskan Ruhsatı ve Kat Mülkiyeti, Devre Mülk, Toplu Yapı ve diğer hususlardaki hukuki düzenlemeler yapılmıştır.

 

Dava Vekilliği Hizmetleri

Kat Mülkiyetinin Kurulması Davası

Arsa Payının Düzeltilmesi Davası

Tapu Kaydının İptali Davası,

Kat Mülkiyetinin Devri Davası

Zarar Giderimi Davası

Özgüleme Amacına Aykırı Kullanım Halinde Hakimin Müdahalesi İstemi,

Gider ve Avans Payını Ödemeyen Kat Maliki Hakkında Dava,

Zararın Giderilmesi Davası,

Bağımsız Bölüm Üzerindeki Müdahalenin Men-i Davası,

Maliklerin Haklarına Karşı Yapılan Tecavüzün Önlenmesi Davası,

Ortak Yere El Atmanın Önlenmesi İstemi,

Tapuya Tescil Talepli Dava,

Yönetim Planında Değişiklik Yapılması Davası,

Kat Malikleri Kurul Kararının İptali Davası,

Mahkeme Kararıyla Yönetici Atanması Davası,

Mahkeme Tarafından Atanan Yöneticinin Değiştirilmesi Talepli Dava,

İşletme Projesinin İptali Davası,

Yöneticinin Kusurlu Sorumluluğundan Doğan Davalar,

Yöneticinin Hesap Verme Sorumluluğundan Doğan Dava,

Yöneticinin Haklarından Doğan Davalar,

Kat İrtifakının Sona Erdirilmesi veya Uzatılması İstemli Dava,

Apartman genel gider aidatları ve kalıcı giderler ile ilgili icra takibi ve davaları.

HEMEN ARA Destek YOL TARİFİ AL