İdare Ve Vergi Hukuku

Büromuz, farklı sektörlerde müvekkillerinin İdare ile olan uyuşmazlıklarının çözümü ve tüm vergi ihtilaflarının giderilmesi hususunda geniş bilgi ve birikime sahiptir.

Büromuz, farklı sektörlerde müvekkillerinin İdare ile olan uyuşmazlıklarının çözümü ve tüm vergi ihtilaflarının giderilmesi hususunda geniş bilgi ve birikime sahiptir. Bu kapsamda, her türlü idari başvuru ve itirazların yapılması, idari yolların tüketilmesi ve uzlaşma işlemlerinin takibi, dava takibi ve uyuşmazlıkların çözümü ile vergi suç ve cezalarından kaynaklanan ihtilafların çözümünde aktif rol almaktadır.Hukuk büromuz ayrıca haklarında vergi cezası tahakkuk ettirilmiş müvekkilleri adına Vergi Cezalarının İptali davalarını yürüttüğü gibi, Vergi Ziyaı ve Kaçakçılık suçlaması ile karşı karşıya kalan müvekkillerini de hem Vergi Daireleri hem de Vergi ve Ceza Mahkemeleri nezdinde savunmaktadır.

HEMEN ARA Destek YOL TARİFİ AL